Lòng an định mới hiểu được vạn vật, tâm tĩnh lặng mới thấu được lòng người