Nếu có yếu đuối, nếu có mong manh, nếu có đổ vỡ, hãy gom lại hết thảy vào ngày hôm nay…